Материали 1-10 от 7

Пищови по механика 31 стр.

Пищови по механика

Динамика. При дефиниране на законите на динамиката Нютон изхожда от някои общи съображения: движението се извършва спрямо абсолютно неподвижна система или относно система, движеща се постъпателно и равномерно (инерциална система)....
admin
72 6
Диференциални уравнения и основни задачи в динамиката на материална точка 9 стр.

Диференциални уравнения и основни задачи в динамиката на материална точка

Решението на тази задача се осъществява чрез предварително определяне проекциите на ускорението на точката в съответната координатна система по зададен закон на движение, след което чрез съответните...
legolas
33 0