Материали 1-10 от 1

Системи за охлаждане на двигатели с вътрешно горене 4 стр.

Системи за охлаждане на двигатели с вътрешно горене

Системата за охлаждане на двигатели с вътрешно горене се прилага при топлинните машини за отнемане на отделената топлина, която не е превърната в механична работа...
messi
19 3