Материали 1-10 от 5

Запознаване и работа с измервателна верига 7 стр.

Запознаване и работа с измервателна верига

Метрология - означава учене на мярката. Класическата метрология е наука за мерките, еталоните, мерните единици. Измерване - измервания, при които всяка величина се преобразува в електричен сигнал с определени характеристики...
nerven
44 1
Инженерна метрологията и приложението на измервателни роботи в машиностроенето 13 стр.

Инженерна метрологията и приложението на измервателни роботи в машиностроенето

Инженерната метрология е наука за измерванията, която може да се приеме като поставяща началото на техническите разработки и постижения и формира основите на бъдещите изобретения и открития....
admin
25 0
Точност и измерване на ъглови размери Методи и средства за измерване на ъгли и конуси 3 стр.

Точност и измерване на ъглови размери. Методи и средства за измерване на ъгли и конуси

Класификация. Измерване на ъгли със средства за измерване на линейни размери. Методи и средства за измерване на ъгли посредством измерване на координатите, пресмятането му с използване на тригономерични функции, основани на сравняването им....
admin
30 3