Материали 1-10 от 5

План-конспект по български език на тема Цел на общуването - 5 клас 9 стр.

План-конспект по български език на тема "Цел на общуването" - 5 клас

Да се предадат знания за предмета на общуване; да се предадат отношения и чувства към предмета на общуване; да се предизвика действие спрямо предмета на общуване от страна на слушащия...
aronn
6 0
Модел за работа на социален педагог с ученик с девиантно поведение 5 стр.

Модел за работа на социален педагог с ученик с девиантно поведение

Анализ на проблема: ученикът И. Д. е проблемно дете в 7 клас. Живее в изключително бедна социална среда. Учителката му го определя като раздразнително дете, което трудно съсредоточава вниманието си в една насока, търси чуждо внимание и разваля...
emoto_92
7 2