Материали 1-10 от 1

Лекции по техника на говора 9 стр.

Лекции по техника на говора

Техниката на говора е специфична област от логопедията. Тя създава навици при дишането, дикцията и постановката на гласа. Трябва да се постигне максимален синхрон при дишане и артикулация, за да може от всеки глас да се извлече най-доброто звучене...
silviQ
22 1