Материали 1-10 от 3

Оценка на комуникацията между медицинска сестра и пациент 6 стр.

Оценка на комуникацията между медицинска сестра и пациент

Взаимоотношенията медицинска сестра - пациент са от изключително значение. Затова медицинската помощ трябва да включва не само професионална компетентност, но и осъществяване на ефективно професионално общуване...
aronn
12 0