Материали 1-10 от 3

Обучение на възрастни хора страдащи от дискова херния и дископатия за двигателния режим и профилактика на заболяването 20 стр.

Обучение на възрастни хора, страдащи от дискова херния и дископатия за двигателния режим и профилактика на заболяването

Гръбначният стълб се поддържа в изправено положение от мускули, стави и връзки. Тяхната здравина и тонус определят стабилността и правилността на неговата позиция...
daniche90
9 2
Методика на обучение - андрагогика 10 стр.

Методика на обучение - андрагогика

Въпросът за образованието е от най-важните, както за отделния човек, така и за цялото общество. Образованието на възрастни е както световна тенденция, така и необходимост за адаптирането на индивида към новите технологии...
silviQ
19 1