Материали 1-10 от 2

Температурен режим на въздуха 31 стр.

Температурен режим на въздуха

При отрицателен радиационен баланс (когато разхода на радиация е по-голям от прихода) е обратно. Преносът на топлина между земната повърхност и атмосферата може да се осъществи при следните основни процеси...
nerven
12 0