Материали 1-10 от 1

Пищов по конструиране на металорежещи машини 3 стр.

Пищов по конструиране на металорежещи машини

От какво зависят геометричните параметри на работната част на цилиндричния зенкер? Предният ъгъл зависи от вида на обработвания материал, а устанивъчният от конструкцията на...
dannyboy
13 0