Материали 1-10 от 2

Топлоустойчиви стомани и сплави на основата на желязо и никел 8 стр.

Топлоустойчиви стомани и сплави на основата на желязо и никел

Този елемент се прилага като аустенито -образуваща добавка за частична замяна на никела с манган, а така също за увеличаване устойчивостта на аустенита, за сметка на повишеното усвояване от твърдия разтвор на азот....
admin
41 0