Материали 1-10 от 17

Възможност за финансиране на туризма от оперативна програма quotРазвитие на селските райониquot 5 стр.

Възможност за финансиране на туризма от оперативна програма "Развитие на селските райони"

Повишаване на конкурентноспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти...
messi
0 0
Казус по управление на проекти 8 стр.

Казус по управление на проекти

Управлението и ръководенето на проекти стои в основата на всеки съвременен бизнес. Тези дейности са една отговорност, посредством която дадената организация постига своите мисия и цели и се развива....
the_magicer
0 0
Проект quotУвеличаване на жителите в малките общиниquot 10 стр.

Проект "Увеличаване на жителите в малките общини"

Текущият проект представлява опит за решение на възникнал и доста наболял последно време проблем. В литературата се срещат различни определения на понятието "Проект". Ето някои от тях...
gecata_maina
0 0
Управление на проекти 9 стр.

Управление на проекти

Фирмата А.Б.С. счита, че чрез дефиниране ролите на функционалните ръководители и на ръководителите от високо ниво във фирмата, само кадри с високо специализирана експертиза и умения във междуличностните комуникации...
daniche90
0 0
Управление на проекти - Бъни ЕООД 12 стр.

Управление на проекти - Бъни ЕООД

Бъни ЕООД е българска фирма, регистрирана на 15.02.2000 година в Търговския регистър на Софийски градски съд с Фирмено дело №...., с предмет на дейност размножаване, отглеждане и угояване на зайци...
cblock
0 0
Казус по управление на проекти 12 стр.

Казус по управление на проекти

Програма ФАР (PHARE) е основен финансов инструмент на Европейския съюз за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация...
rusev02
0 0
Управление на проекти 7 стр.

Управление на проекти

Все по-често във фирмените практики се използват проектите. Именно поради тази причина при процеса на управлението на проектите се приема становището, че използването на управленският подход в организациите...
nerven
0 0
Създаване на насаждения от праскови и цех за преработка на плодове 3 стр.

Създаване на насаждения от праскови и цех за преработка на плодове

Идеята на инвеститора е да се създаде овощна градина с насаждения от праскови в южен централен район /в околностите на град Пловдив/ на територия от 400 декара и след настъпване плододаване на дръвчетата да се изгради цех за преработката им в конфитюр...
cblock
0 0