Материали 1-10 от 4

Лекции по археология 13 стр.

Лекции по археология

В миналото е била помощна дисциплина,а сега е на едно равнище с историята.Тя има свой собствен предмет,но борави с исторически факти.Историческия извор често носи неточна информация.Археологическия паметник е неподправен исторически извор....
dannyboy
17 4
Базиликата Св Ахил в Преспа и гробът на цар Самуил 10 стр.

Базиликата "Св. Ахил" в Преспа и гробът на цар Самуил

Доклад за средновековната базилика "Св. Ахил" в Малкото Преспанско езеро и откритите в нея погребални саркофази, един от които проф. Муцопулос идентифицира като гробът на цар Самуил...
dannyboy
122 1
Култът към Дионис в балканските римски провинции 14 стр.

Култът към Дионис в балканските римски провинции

Дионис е онова божество, за което винаги се е смятало, че е казано всичко, и винаги е изглеждало далечно и непознато. Произходът му може да се свърже с идентични по същност божества като фригийския Сабазаий и тракийския Загрей....
nerven
8 1