Материали 1-10 от 8

Базилики в Първа българска държава 9 стр.

Базилики в Първа българска държава

Класическият тип на българската църковна архитектура за големите обществени и манастирски църкви в столицата в държавата Плиска, Преслав, Преспа и Охрид през IX, X и XI в. е била трикорабната базилика...
messi
5 0
Катакомбна живопис Технология и характер на стенописите 6 стр.

Катакомбна живопис. Технология и характер на стенописите

Лабиринтите на римските катакомби и главно кубикулите са украсени със стенописи, направени върху прясна, влажна мазилка (fresco). Естествено, тази техника е заимствана от античното римско изкуство...
loli
11 0
Неолит и Халколит в българските земи 5 стр.

Неолит и Халколит в българските земи

Основен проблем при изследването на праисторията у нас се явява с пълното отсъствие на каквито и да е било исторически извори. Първоначално при проучванията на праисторически паметници изучаването на хронологията на предметите и обектите...
admin
23 0