Материали 1-10 от 15

Управление на предприятие с предмет на дейност Счетоводно-правни услуги 20 стр.

Управление на предприятие с предмет на дейност: "Счетоводно-правни услуги"

Избор на бизнес идея Организационна форма и вътрешно фирмени правила Управление на информационните ресурси Управление на човешките ресурси Управление на материалните ресурси Управление на финансовите ресурси
lubega
1 0
Анализ на мисията визията целите и фирмената политика на фирма Милица ООД 14 стр.

Анализ на мисията, визията, целите и фирмената политика на фирма "Милица" ООД

В процеса на изпълнението на целите, задачите и функциите на организациите възникват проблеми от най-различно естество, по които управлението и неговите членове трябва да вземат решение. ...
silviQ
4 0
SWOT анализ и избор на стратегическа алтернатива на РУ Ангел Кънчев 23 стр.

SWOT – анализ и избор на стратегическа алтернатива на РУ "Ангел Кънчев"

В най - широк план стратегическото маркетинг планиране включва поредица от дейности с една ясна задача - намиране на най - добрата комбинация от маркетингови решения за достигане на маркетинговите цели.
nezabravima
1 1
Подобряване дейността на козметичен салон Дързост и красота 21 стр.

Подобряване дейността на козметичен салон "Дързост и красота"

Дърво на проблемите, дърво на целите, логическа матрица на проекта, нализ на изпълнимостта на проекта, планиране на проекта,дърво на задачите, планиране на ресурсите и разработване на бюджет на проекта...
emoto_92
3 1
Подбор на персоналНабиране на кандидати 16 стр.

Подбор на персонал.Набиране на кандидати.

Подбора и управлението на персонала е важна част от функционирането на всяко предприятие. То представлява по-особен проблем, тъй като негов обект са съвкупността от индивиди, които произвеждат обществени блага...
messi
2 0
SWOT анализ 14 стр.

SWOT анализ

Същност на swot анакиза и пример. SWOT aнализът съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне на силни и слаби страни на организацията, както и външните възможности и заплахи...
emoto_92
7 0