Материали 1-10 от 7

Анализ на фирма Асеновград БТ АД 37 стр.

Анализ на фирма "Асеновград БТ" АД

ПЕСТ анализ, финансов анализ, SWOT анализ. Цели на фирмата. Стратегии за осъществяване на целите. Основни параметри на корпоративната стратегия. Параметри на функционалните стратегии използвани от фирмата. Работна програма за реализация...
silviQ
16 2
Мениджмънт на фирма 34 стр.

Мениджмънт на фирма

Фирма "Пресков" АД е акционерно дружество с ограничена отговорност, създадено и развиващо дейността си в гр. Стара Загора. Предприятието се ръководи от три членен Съвет на директорите и изпълнителен директор и е регистрирано по ДДС...
loli
4 0
Мениджмънт 25 стр.

Мениджмънт

Предприятието от индустрията като икономическо явление и организация ще бъде изучавано в своето изменение, развитие и логическата му взаимовръзка с останалите индустрии чрез методите за анализ и синтез, индукция и дедукция...
loli
3 0