Материали 1-10 от 1

Управление на дистрибуцията на хранителни продукти в българия 9 стр.

Управление на дистрибуцията на хранителни продукти в българия

Движението на продуктите от сферата на производството до сферата на потреблението е твърде сложен и специфичен процес. Неговото протичане е свързано с много опасности, които ако не се познават могат да застрашат нормалния стопански процес във фирмата...
messi
0 0