Материали 1-10 от 52

Професия ли е да си мениджър 2 стр.

Професия ли е да си мениджър?

Мениджърът трябва да притежава три основни групи умения: технически умения, умения за работа с хора и концептуални умения. Първата група, това са основните професионални умения, характерни за съответната професия и организация...
ndoe
2 0
Ръководителите в управлението 12 стр.

Ръководителите в управлението

Понятието за управление. Процес на планиране, организиране, мотивиране и контрол. Целенасочен начин на въздействие върху поведението на някаква организация за достигане на предварително определени цели...
the_magicer
7 0
Диверсификация в бизнеса 4 стр.

Диверсификация в бизнеса

Избор на подходящи механизми за навлизане в новия бизнес. Успехът на стратегията на диверсификацията зависи не само от правилния избор на типа и отрасъла за диверсификация, но и конкретния механизъм, с който фирмата възнамерява...
lubega
2 0
Бизнес-план на фризьорски салон 10 стр.

Бизнес-план на фризьорски салон

Сектора на услугите с течение на времето е достигнал значително развитие. Политиката на фирмата ще бъде ориентирана към клиенти със средни доходи, което води до използването на вече познати и наложени продукти и технологии...
mOn
13 0