Материали 1-10 от 22

Креативност на лидерските екипи 8 стр.

Креативност на лидерските екипи

За мен акто лидер на екипа е важно както работата да бъде свършена отговорно, прецизна и ачествено в нужните ни сроково, но така също и да не се натоварва емоционално екипа, тоест и личната удовлетвореност и мотивираност...
aronn
0 0
Специалист или мениджър 6 стр.

Специалист или мениджър?

Управленската работа не донесла никакво удовлетворение на Скот Адамс, който работи в бързо развиващата се компания New Systems Inc., разположена в Канзас сити, от момента на нейното създаване, т.е. от ноември 1994 г....
cblock
0 0
Международен финансов мениджмънт 9 стр.

Международен финансов мениджмънт

Сливанията и поглъщанията, като бизнес феномен, се зараждат, формират и развиват в границите на 20 век. Поради тази причина те се изследват теоретично и се анализират, оценяват в практически план за това време...
lubega
0 0
Вземане на мениджърски решения и тяхна приоритезация от резултатите на анкетираните крайни клиенти с цел подобрение качеството на услугата 101 стр.

Вземане на мениджърски решения и тяхна приоритезация от резултатите на анкетираните крайни клиенти с цел подобрение качеството на услугата

Преходът на страната към пазарна икономика, съпроводен със загубата на определени външни традиционни пазари на нашите стоки, както и отварянето на границите ни за външните стоки...
lubega
0 0
Мотивация на персонала 12 стр.

Мотивация на персонала

Мотивацията на човешките ресурси е тясно свързана със запазването на организационната култура, норми и ценности. Тези идеали са ръководни за постигането на виско качество и удоволетвореност от труда...
nerven
0 0
ПРОЕКТЪТ БАЛКАН 9 стр.

ПРОЕКТЪТ „БАЛКАН”

Проектната структура е заменена с функционалната. Наложена е забрана за намесата на проектния ръководител в правомощията на функционалните ръководители в разпределянето на ресурсите и разходите.
messi
1 0