Материали 1-10 от 15

Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж Световни центрове 12 стр.

Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж. Световни центрове

арбитражКУРСОВА РАБОТА ПО Международен търговски арбитраж НА ТЕМА: " Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж. Световни центрове "...
ivan40
0 0
Казус по Международно търговско право 14 стр.

Казус по Международно търговско право

Чуждестранни лица при какви условия могат да извършват дейност, която е изключително предвидена за българската държава, както и да използват обекти, изключителна държавна собственост...
emoto_92
4 1
Международно частно право 75 стр.

Международно частно право

Преки норми в МЧП – те не се различават от коя да е ГП норма –имат същата структура (хипотеза –правило за поведение; диспозиция и санкция). Специфичното им е предмета на регулиране. Те са създадени специално...
dannyboy
8 1
Роля и механизми на оон за опазване на световния мир 18 стр.

Роля и механизми на оон за опазване на световния мир.

Дейности и нструменти на ООН за опазване на световния мир. Механизъм на опазване на мира. Мироопазващи операции. Органи със специални функции по опазване на мира....
dannyboy
19 2
Трансформация на НАТО 123 стр.

Трансформация на НАТО

Обект на настоящата работа е трансформирането на НАТО след края на Студената война и в началото на 21 век, целящо постигане по-висока степен на сътрудничество и взаимно доверие, което ще е от полза за целия евроатлантически...
nerven
8 0
Прането на пари във френското законодателство и средства за противодействието му 10 стр.

Прането на пари във френското законодателство и средства за противодействието му

През последното столетие решаването на поблема за прането на пари е приоритетно, както за националните държави, така и за международните организации...
messi
2 0
Договор за международен железопътен превоз на товари 10 стр.

Договор за международен железопътен превоз на товари

Международните железопътни превози на товари получиха особено силно развитие между държавите от Европа и/ или Азия, които са свързани с многобройни жп линии. Държавите от тези два региона са сключили и въвели в действие редица международни договори...
ivan40
3 0