Материали 1-10 от 7

Типове и структури на международните системи 7 стр.

Типове и структури на международните системи

Понятието "системност" е основно в теорията на международните отношения. То създава фундамента, върху който се изграждат представите за разнообразните международни взаимоотношения. При анализа на състоянията на системата на МО винаги трябва да с
dannyboy
1 0
Гражданство Значението му в международното публично право 7 стр.

Гражданство. Значението му в международното публично право

Гражданството е правна и политическа връзка между лицата и държавата, която има траен и устойчив характер. То включва кръг от отношения между физическите лица и държавата. Само по себе си то показва принадлежността към нейния народ...
ivan40
8 2