Материали 1-10 от 11

Интегриране на австрииския федерализъм в ЕС Етапи на дебатите 9 стр.

Интегриране на австрииския федерализъм в ЕС. Етапи на дебатите.

Присъединяването на австрия към ЕС, се случва в етап от неговото развитие, в който регионални структури на държавите започват да се оформят като наболял проблем за съюза...
daniche90
1 0
Анализ на договор за сключена външнотърговска операция между контрагенти от различни държави 19 стр.

Анализ на договор за сключена външнотърговска операция между контрагенти от различни държави

Същност на външнотърговския договор •мотиви и цели на операцията; •анализ на клаузите по договора; Предимства и недостатъци за контрагентите; Заключение Използвана литература Приложение •"Дългосрочно споразумение за доставка"
nezabravima
5 0
Свободни безмитни зони 14 стр.

Свободни безмитни зони

Като се вземе под внимание опитът на успелите предшественици изглежда, че перспективите за създаване на комплексна свободна зона в България са много добри. След като започне да действа, такава зона би създала работни места за десетки или стотици хиляди...
cblock
7 0
Система на международните отношения Фактори за възникване на системата на международните отношения Структура на системата на международните отношения Структурни конфигурации на системата на международните отношения 14 стр.

Система на международните отношения. Фактори за възникване на системата на международните отношения. Структура на системата на международните отношения. Структурни конфигурации на системата на международните отношения

Международните отношения имат системен характер. Те образуват система, т.е. единство от елементи. Структурата е вътрешна организация на системата. Тя е специфичен и устойчив начин на свързване на отделните й подсистеми и елементи...
ivan40
6 0
Казус по международен бизнес 16 стр.

Казус по международен бизнес

Българската козметика има огромен потенциал за развитие както на нашия така и на чуждите пазари. За съжаление е трудно да се открие конкретна и детайлна информация за потенциала на този пазар. Умишлено или не, табу е да се видят цифри и факти за...
mOn
8 1
Международна организация на труда 6 стр.

Международна организация на труда

Международната организация на труда или МОТ е специализирана агенция на ООН, със седалище в Женева основана на 11 април 1919 по предложение от 19 век на френските индустриалци Роберт Оуен и Франсоа Легран...
mOn
2 0
Международни стратегически съюзи 13 стр.

Международни стратегически съюзи

Основни мотиви за създаване на международни стратегически съюзи; варианти на създаване и функциониране на международните стратегически съюзи – сливания, поглъщания, смесени фирми, консорциуми и др....
mOn
16 1