Материали 1-10 от 3

Единен европейски вътрешен пазар 16 стр.

Единен европейски вътрешен пазар

Единният вътрешен пазар (ЕВП) на страните членки на Европейския съюз, е резултат от задълбочаване на икономическата интеграция, започнала още през 50-те години на миналия век. На 25 март 1957г.в Рим са подписани Договорите за създаване на Европейската...
silviQ
5 1