Материали 1-10 от 8

Общото минало на България и Турция 7 стр.

Общото минало на България и Турция

Контактите между България и Турция са обусловени от наследството на общото историческо минало. Отношенията между България и Турция могат да се разгледат в три основни направления...
silviQ
0 0
Икономически и валутен съюз 13 стр.

Икономически и валутен съюз

ИВС представлява напреднал стадий на икономическа интеграция, който се характеризира с осъществяването на обща валутна и икономическа политика на равнище Европейски съюз и логически допълва създаването на единния пазар...
ndoe
1 1
България в ЕС 2 стр.

България в ЕС

От първи януари 2007г. най-старата държава на европейския континент- България, е членка на съюз състоящ се до тогава от 25 държави. Това е Европейският съюз, който се формира след сливането на три преидшни съюза...
gecata_maina
1 0
Балкански проблеми - Балканските нации и балканските стереотипи 4 стр.

Балкански проблеми - Балканските нации и балканските стереотипи

Преди да се стигне до днешното положение на многонационалност и многодържавност на Балканския полуостров последователно господстват няколко империи – Римска , Византийска , Османска , Хабсбургска.
gecata_maina
3 0
Договор за международна покупко продажба 13 стр.

Договор за международна покупко продажба

Продавачът се задължава да прехвърли собствеността и да предаде на купувача стоката, описана в спецификация 1, представляваща неразделна част от настоящия договор срещу заплащане от купувача на определеното...
dannyboy
20 2