Материали 1-10 от 26

Анализ на търговията на дребно в Германия 27 стр.

Анализ на търговията на дребно в Германия

Курсова работа на тема "Анализ на търговията на дребно в Германия". Търговията е бранш със сериозен принос за създаване на брутната добавена стойност на икономиката на Германия...
ivan40
0 0
Влиянието на глобалната финансова криза върху сектор - транспорт 10 стр.

Влиянието на глобалната финансова криза върху сектор - транспорт

Преди началото на финансовата криза бързото развитие на азиатските икономики увеличи търсенето на петрол на световния пазар, което предизвика драстично покачване на цената му, достигайки до 140$ за барел. Свиването на потреблението и производството предиз
fatality
0 1
Международен бизнес 15 стр.

Международен бизнес

С изложението представено в казуса относно процедурите, които се прилагат в нашата страна по отношение на концесионирането на летища и пристанища смея да твърдя, че липсата на стратегия и прозрачност води до получаване на негативи за нашата страна...
cblock
0 0
Германия - Норвегия Взаимна търговия и инвестиции 8 стр.

Германия - Норвегия : Взаимна търговия и инвестиции

Между Норвегия и Германия съществуват тесни и взаимноизгодни отношения относно доста въпроси. Германия е най-важният икономически партньор на Норвегия в Европа. Сътрудничат си във всички области: политически, икономически и не на последно място - в култур
asnowbl
0 0
Международна организация на труда - същност развитие принципи органи конвенции и препоръки 20 стр.

Международна организация на труда - същност, развитие, принципи, органи, конвенции и препоръки

Сред главните мотиви за създаване на МОТ се открояват желанието за всеобщ мир, основан на социалната справедливост и установяване на хуманен режим на труд в глобален мащаб, базиран на регламентирана продължителност на работния ден....
the_magicer
0 0
Интернационализация на дейността на предприятието 4 стр.

Интернационализация на дейността на предприятието

Същност на интернационализацията – интернационализацията е разширяване на бизнеса на предприятието извън националния пазар в рамките на различни страни от един континент...
ndoe
0 0
ПРЕДИМСТВА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА 10 стр.

ПРЕДИМСТВА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА, СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА

Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като „процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб, и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки” .
messi
1 0
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Италия преди присъединяването й към ЕС и след това 33 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Италия преди присъединяването й към ЕС и след това

Рефератът има за цел да запознае с тенденциите и особеностите в развитието на външнотърговските отношения между България и Италия в годините преди приемането на страната ни в ЕС и след това...
messi
8 1
Сравняване на основни макроикономически показатели за периодите 1998г и 2002-2009г на държавите Германия и Португалия 6 стр.

Сравняване на основни макроикономически показатели за периодите 1998г. и 2002-2009г. на държавите Германия и Португалия

БВП в абсолютно изражение и индексна форма: в икономиката брутният вътрешен продукт (БВП) е мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време (най-често година) в дадена страна...
ivan40
4 0