Материали 1-10 от 1

Организация и обем на първата медицинска помощ 13 стр.

Организация и обем на първата медицинска помощ

Бедствените ситуации са чести явления в живота на хората, които предизвикват разрушения, унищожаване на материални културни ценности, различни по тежест и комбинираност поражения на хора и животни екологични промени и др....
dannyboy
15 2