Материали 1-10 от 63

Знания и мотивация за здравословен начин на живот 43 стр.

Знания и мотивация за здравословен начин на живот

Заболяванията при човека възникват и се развиват под влияние на много фактори, които могат да се систематизират в няколко групи - поведенчески, на околната среда, биологично унаследени и възрастови...
gecata_maina
0 3
Виждане за развитието на ортопедично отделение към МБАЛ quotХр Ботевquot АД гр Враца през следващите три години 39 стр.

Виждане за развитието на ортопедично отделение към МБАЛ "Хр. Ботев" АД гр. Враца през следващите три години

Здравето и жизнеспособността имат огромно значение за пълноценната реализация на човешкия потенциал – единствено здравият човек може да развие и изяви заложбите и способностите си в пълна степен...
lubega
0 0
Информираното съгласие в медицинската практика 8 стр.

Информираното съгласие в медицинската практика

Съществуват две схващания за информираното съгласие. Информираното съгласие се анализира в смисъла на автономен избор от страна на пациента. Според това пациента прави повече от изразяване на съгласие по отношение на предложение или даден ангажимент...
the_magicer
0 2