Материали 1-10 от 3

Анализ и синтез на линейни непрекъснати системи с използване на честотни характеристики 48 стр.

Анализ и синтез на линейни непрекъснати системи с използване на честотни характеристики

При проектирането и изследването на системите за автоматично регулиране често се налага да се отговори на въпроса, как един или повече параметри на системата влияят на нейната устойчивост или как параметрите на системата трябва да се изменят...
lubega
15 0
Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд 52 стр.

Управление на сушилна инсталация по ексергийния кпд

Топло и масообменните инсталации намират широко приложение в химическата и хранително-вкусовата промишленост, промишлената топлотехника, топлоенергетиката, селското стопанство и други отрасли на народното стопанство.
dannyboy
15 1