Материали 1-10 от 23

Теория на управлението 2 52 стр.

Теория на управлението – 2

Времеви характеристики - step и impulse; в структурата на предавателната функция има интегриращо звено от това следва и растящата преходна функция, а тегловната клони към определена стойност.
aronn
15 2
Проектиране на едноконтурна САР 33 стр.

Проектиране на едноконтурна САР

Предварително изследване на обекта - Типът на обекта се определя от преходната му характеристика. Подаваме единични стъпаловидно въздействие, при което се получава преходна характеристика...
silviQ
8 1
Проектиране и разработване на информационна система за следене на учебния процес 45 стр.

Проектиране и разработване на информационна система за следене на учебния процес."

Същността на системата за следене на учебния процес е следене на развитието на учащите се във всички учебни дисциплини....
silviQ
7 0