Материали 1-10 от 1

Оптимизиране на печалбата 9 стр.

Оптимизиране на печалбата

Печалбата е основна цел на всяка стопанска единица. Тя измерва и количествено представя финансовия резултат от стопанската дейност. Всяка фирма се стреми реализираната от нея печалба да бъде максимална....
admin
7 0