Материали 1-10 от 11

Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число - план на урок по Математика за 4-ти клас 5 стр.

Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число - план на урок по Математика за 4-ти клас

Образователни цели: да се затвърдят знанията и усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление на естествените числа с двуцифрено число...
ndoe
0 7
Ирационални изразиуравнения и неравенства 53 стр.

Ирационални изрази,уравнения и неравенства

Изучаването на ирационални числа, ирационални изрази и свързаните с тях уравнения и неравенства са важна част от обучението по математика в средните училища, при извънкласна работа по математика, а също така и при подготовка на учениците за...
gecata_maina
15 0