Материали 1-10 от 37

Задание за курсова работа по математика 11 стр.

Задание за курсова работа по математика

Ако в производството се включат І, ІІ, ІІІ, ІV и V продукти, при доход от единица продукция, зададен в реда jC , да се определи максималният доход и да се намери такъв план на производството, който включва всички видове продукти...
messi
7 0
Задачи по математическо моделиране 10 стр.

Задачи по математическо моделиране

Да се намери такъв план на производството, че да се произвежда и от трите вида продукти, като количеството от втория продукт да не е по-малко от общия обем на количеството от първия и третия продукт.
ndoe
0 0