Материали 1-10 от 255

Курсова работа по quotПродуктова и иновационна работаquot 7 стр.

Курсова работа по "Продуктова и иновационна работа"

Както всяка една друга компания, така и Мейджи притежава собствена уникалност и изградена идентичност. Компанията е пропазарно ориентирана и проклиентски ориентирана, но така са ориентирани и не малко други компании на пазара - в Япония или в развитите...
daniche90
0 0
Стойност добавяна от търговската марка същност и източници 11 стр.

Стойност, добавяна от търговската марка – същност и източници

Преди концепцията за стойността на марката да се появи, задачата бе да се въздейства върху имиджа на марката и решението за покупка чрез определянето на рекламен бюджет и делегирането на отговорността за неговото правилно разпределение на рекламните...
cblock
0 0
Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност 28 стр.

Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност

За всеки бизнес понятието "маркетингов план" може да бъде използвано главно в два аспекта. в широк смисъл, маркетинговия план е оперативен или стратегически фирмен документ, отразяващ определен възприет фирмен курс на поведение на продук
lubega
0 0
Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност 23 стр.

Фази на маркетинговите процеси в планово-организационната дейност

Първа фаза – аргументация и разработване на маркетингов план. При аргументация и разработване на маркетингов план се използва информацията от първични и вторични източници и се обработва и се анализира по отделни за следните обекти...
rusev02
0 0
Специфични особености в дистрибуцията на бяла техника на международни пазари 25 стр.

Специфични особености в дистрибуцията на бяла техника на международни пазари

Дистрибуцията е пътят, по който продуктите се придвижват физически или юридически между производителя и потребителите. В международния маркетинг производителя трябва да избере както метода на дистрибуция между държавите, така и метода на дистрибуция в...
messi
0 0