Материали 1-10 от 49

ДДС системата в България 11 стр.

ДДС системата в България

ДДС е един от най-разпространените и същевременно най-критикуваните данъци в световен мащаб. Въвежда се в България през 1994 г. със ставка в размер на 18% . През 1996 г. ставката се променя в размер на 22%. 3 години по-късно е вече в размер на 20%...
ndoe
0 0
Класическа и кейнсианска концепция за равновесието Съпоставяне на съвкупните разходи и доходи 11 стр.

Класическа и кейнсианска концепция за равновесието. Съпоставяне на съвкупните разходи и доходи

Макроикономическото равновесие е състояние на устойчивост и стабилност на макроикономиката. То е процес на балансиране на съвкупното търсене и съвкупното предлагане:...
the_magicer
5 0
Пищови по макроикономика за УНСС - тема четвърта 3 стр.

Пищови по макроикономика за УНСС - тема четвърта

Макроикономическа теория е научна система, която обхваща принципите на организацията, функциониране и оптимизиране на резултатите, отразяващи общото поведение на националните стопански системи...
aronn
19 4
Какво е влиянието на бюджетния дефицит върху състоянието на икономиката 2 стр.

Какво е влиянието на бюджетния дефицит върху състоянието на икономиката?

Бюджетният дефицит представлява разлика в планираните от правителството в бюджета приходи и разходи и реално представените от икономиката и държавния сектор резултати...
aronn
4 1
Как промените в доходите моделират търсенето и предлагането на пазара 3 стр.

Как промените в доходите моделират търсенето и предлагането на пазара?

Две неща формират основите на икономическия живот. От една страна наличието на потребности и търсене и от друга – производство на блага и предлагане с оглед на задоволяване на потребностите. Човек с неговите потребности участва във всички обществени...
daniche90
3 0