Материали 1-10 от 19

Обща транспортна политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари 13 стр.

Обща транспортна политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари

Включва детайлно изложение по темата, бележки с източниците под линия, като са спазени изискванията на преподавателя за изготвяне на курсовата работа....
ivan40
0 1
Логистичен мениджмънт 11 стр.

Логистичен мениджмънт

Логистични стратегии. Основни въпроси: Стратегически аспекти на логистиката. Стратегически анализи и идентификация на логистичната стратегия. Същност, съдържание и особености на логистичните стратегии...
aronn
38 3
Анализ на логистичните дейности на фирма и възможности за тяхното подобряване 20 стр.

Анализ на логистичните дейности на фирма и възможности за тяхното подобряване

Теоретико-методологични основи на стопанската логистика: същност, логистични дейности, логистични вериги и системи. Анализ на логистичните дейности на фирма. Възможности за подобряване на логистичните дейности...
ivan40
93 11
Организация на складовите операции на търговска фирма Карол-Фернандес Mийт 41 стр.

Организация на складовите операции на търговска фирма "Карол-Фернандес Mийт"

В тази курсова разработко внимание ще бъде обърнато на материално техническата база на фирма "Карол-Фернандес мийт" ООД ("КФМ") и по-точно на нейната складова база...
gecata_maina
9 5
Логистични дейности на Каменица АД 30 стр.

Логистични дейности на Каменица АД

Целта на курсовата работа е да очертае теоретичните аспекти на логистиката и въз основа на анализ на логистичните дейности на фирмата-производител на пиво "Каменица" АД да разкрие възможности за тяхното усъвършенстване....
lubega
42 3