Материали 1-10 от 5

Стопанска логистика 45 стр.

Стопанска логистика

Необходимост и същност на логистичната дейност. Същност, предмет и обект на логистиката. Видове логистика. Логистиката е теория и практическа дейност по планиране организация функционално управление и контрол на процесите на...
loli
32 0
Същност обект и обхват на логистиката Цели и задачи 25 стр.

Същност, обект и обхват на логистиката. Цели и задачи

Полезността за притежание – създава се от маркетинга, посредством промоционалните дейности, които целят да повишат желанието на клиента да притежават даден продукт. Ролята на логистиката в икономиката зависи от съществуването на полезност....
admin
26 0