Материали 1-10 от 6

Логика 2 стр.

Логика

Съждение, умозаключение, предмет на логиката, понятие, закон за непротиворечието, закон за изключеното трето, закон за достатъчното основание, закон за тъждеството...
gecata_maina
28 2
Пропозиционална логика 1 стр.

Пропозиционална логика

Разработен въпрос от конспека по формална логика за втори курс. Основното, което се разглежда във въпроса е пропозиционална логика (конюнкция, дизюнкция, импликация, отрицание) и какво е пропозиционална логика....
ndoe
68 0
Предмет и задачи на логиката 8 стр.

Предмет и задачи на логиката

Думата логика произлиза от гръцки и означава мисъл, разум, закономерност. Логиката е съществувала няколко века преди да я нарекат логика. Тя е философия по своята същност и се появява 4 в.пр.н.е. в Древна Гърция....
admin
60 2
Логистика - лекции 2011 г 19 стр.

Логистика - лекции 2011 г.

Логистиката е наука, разглеждаща въпросите, свързани с планирането, контрола и управлението на материални информационни потоци, процеса на покупка на суровини, производството, движението на продукта до клиента и рециклирането...
admin
11 0