Материали 1-10 от 3

На прощаване 2 стр.

"На прощаване"

Творчеството на Ботев е художествено отражение на борбите и революционната устременост на нашия народ преди освобождението. Дълбоко емоционална и темпераментна личност, ботев пречупва особеностите на тази епоха през светогледа си...
gecata_maina
0 0