Материали 1-10 от 74

Старогръцка лирика 21 стр.

Старогръцка лирика

Той е стихотворна стъпка, съставена от една кратка и една дълга сричка. Обикновено ямбичната поезия се изразява в остри и хапливи нападки към нького, разсъждения и преживявания, които са силно субективно оцветени. Представители на този жанр...
messi
29 4
Епопея на забравените 15 стр.

"Епопея на забравените"

Одата "Левски" е първата от цикъла "Епопея на забравените" и именно тя успява окончателно да превърне образа на Левски в това, което познаваме днес. Композицията на творбата е разделена отчетливо на две части. първата е своеобразен, ма
mOn
26 2