Материали 1-10 от 343

Homo Sacer на Джорджо Агамбен 10 стр.

Homo Sacer на Джорджо Агамбен

Дж. Агамбен е сред най-оригиналните италиански мислители, който е изключително актуален и много превеждан в Европа и САЩ като изследовател на философските основания и политическите последици на антисемитизма...
aronn
0 0
Дон Кихот и Шютцовият проблем за множеството реалности Защо всекидневието е върховна реалност 7 стр.

Дон Кихот и Шютцовият проблем за множеството реалности. Защо всекидневието е върховна реалност?

Какво е реалността? Кое е реално и кое нереално? Отговора на тези въпроси може би е различен за всеки от нас. Според Уилям Джеймс два психични факта са причината за разлика между реалното и нереалното...
cblock
0 0
Метафора 2 стр.

Метафора

Метафората е едно от най-ярките средства за постигане на художествена образност. Както и при другите иносказателни тропи природата на метафората отговаря на нейното неименование, буквално означаващо пренасяне...
silviQ
0 0