Материали 1-10 от 4

Семиотика 62 стр.

Семиотика

Семиотиката е наука за знаците, знаковите системи. Сам по себе си знакът не съществува. Те могат да функционират в една и съща знакова система. Знакът е условие, за да има процес на означаване (семиозис – процесът, в който действа знакът)....
admin
10 4
Хипотеза за лингвистична относителност 13 стр.

Хипотеза за лингвистична относителност

Материалът представлява кратък преглед на основните опорни точки, изграждащи теорията, както и подробно описание на възгледите, поддържани от изследователите родоначалници на хипотезата: Хумболт, Боас, Сапир, Уорф, Левинсон....
admin
4 1