Материали 1-10 от 2

 Взаимодействие между етнос и общество на славяните 16 стр.

Взаимодействие между етнос и общество на славяните

Основната форма за проява на това свойство езика е наличието на етнични езици и на етнични езикови варианти. Езикова вариативност се определя от лингвистични езикови и пара лингвистични (извън езикови) фактори и има свои закономерности....
ndoe
6 0