Материали 1-10 от 20

Национална идентичност и културно наследство Структура на културното наследство Опазване на културното наследство в контекста на глобализиращия се свят 12 стр.

Национална идентичност и културно наследство. Структура на културното наследство. Опазване на културното наследство в контекста на глобализиращия се свят

Към дефиницията на понятието "националната идентичност" трябва да се подхожда с особено внимание, като задължително се взима предвид нейната многоаспектност. Много ясно трябва да се разграничи това понятие от понятието етническата иденти
lubega
0 0
ОБРАЗЪТ НА АФРИКА И СИМВОЛЪТ НА ОГЪНЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ ОТ HARLEM RENAISSANCE ДЕЛО НА АФРО-АМЕРИКАНСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК FIRE 64 стр.

ОБРАЗЪТ НА АФРИКА И СИМВОЛЪТ НА ОГЪНЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ ОТ HARLEM RENAISSANCE: ДЕЛО НА АФРО-АМЕРИКАНСКИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК “FIRE!!”

Самъсъзнанието е сходно с процеса на самонаблюдението,при който наблюдаващото себе си самосъзнание се обособява като същност, която стои над ежедневното съзнание.
messi
1 0
Българска народна сватба в град Комрат Молдова 59 стр.

Българска народна сватба в град Комрат (Молдова)

Българите…тук...отвъд Дунава…говорят български навсякъде, в семейството, в магазина, в училище. Има села, които са изцяло български и друга реч освен българска...и да искаш няма да чуеш...
daniche90
4 0
Понятието култура 4 стр.

Понятието култура

Думата култура идва от латинския корен colere (обитавам, култивирам или почитам) или, според друго разбиране от cult и ur (преклонение към светлината). Поради своята многостранност и многопластовост, понятието "култура"...
loli
6 0