Материали 1-10 от 15

Криминалистическа тактика 28 стр.

Криминалистическа тактика

Методика на разследване на престъпления, свързани с наркотици. Системата на общоопасните престъпления против народното здраве и околната среда съществено място заемат престъпленията свързани с наркотиците....
aronn
31 1
Огнестрелното оръжие като обект на съдебно-балистичната eкспертиза Класификация на огнестрелните оръжия 12 стр.

Огнестрелното оръжие като обект на съдебно-балистичната eкспертиза. Класификация на огнестрелните оръжия.

Съвременното изследване на огнестрелното оръжие при извършени престъпления се осъществява от "съдебната балистика" (ballo - от гръцки хвърлям)...
ivan40
35 14
Превенция и контрол на противообществените прояви и престъпления извършени от малолетни и непълнолетни 7 стр.

Превенция и контрол на противообществените прояви и престъпления извършени от малолетни и непълнолетни

Противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни е един от най - актуалните проблеми на нацията и практиката в борбата с престъпността...
ivan40
5 1
Методи за разследване на престъпленията 18 стр.

Методи за разследване на престъпленията

Общи положения на методиката на разследване на престъпления – понятие и задачи. Понятие - Криминалистичната методика (КМ) е дял от криминалистиката, изучаващ закономерностите на организацията по разкриване, разследване...
ivan40
67 4