Материали 1-10 от 2

Анализ на финансовите съотношения 8 стр.

Анализ на финансовите съотношения

1. Същност- включва измерването на пропорционалното взаимодействие между две стойности, извлечени от финансово- счетоводния отчет, отчета за приходите и разходите, салдата на две сметки други. Измерва се с проценти или пъти....
gecata_maina
10 0