Материали 1-10 от 4

Анализ на финансовото състояние на Захарни заводи АД - Горна Оряховица 19 стр.

Анализ на финансовото състояние на "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица

"Захарни заводи" АД е регистрирано като Акционерно дружество със седалище гр. Горна Оряховица. В групата на "Захарни заводи" влизат няколко предприятия- заводи за захар, за захарни изделия, спирт, опаковки , ремонтно- механичен цех, с
gecata_maina
29 4
Търгово предложение за придобиване на акции на предприятие в гр Русе 9 стр.

Търгово предложение за придобиване на акции на предприятие в гр. Русе

За целта на настоящата курсова работа следва да направим обосновка за цена на търгово предложение за придобиване на акции при спазване на разпоредбите на ЗППЦК и Наредба 41...
silviQ
11 3
Транснационални корпорации основен фактор генериращ капиталови потоци 18 стр.

Транснационални корпорации – основен фактор генериращ капиталови потоци

От литературата е известно, че износът на частен капитал в чужбина може да приема две форми - преки или портфейлни инвестиции. Портфейлните предполагат износ на паричен капитал в чужбина...
ivan40
21 2