Материали 1-10 от 4

Възможностите за минимизиране на риска по време на кризи 5 стр.

Възможностите за минимизиране на риска по време на кризи

Неуспехите, получени в резултат на рискове, независимо дали са по обективни или субективни причини, дали са предвидими или не, нанасят обективно щети на субектите, приели такива решения...
messi
16 0