Материали 1-10 от 1

Корабни системи-отоплителна 15 стр.

Корабни системи-отоплителна

В презентацията са изложени теоретичните основи корабните хидравлични и пневматични машини и задвижвания.Презентацията може да бъде използвана от учещите се в техникумите по корабостроене и корабоплаване...
ndoe
59 4