Материали 1-10 от 2

Изграждане на кабелно-разпределителна мрежа на територията на град Костинброд 17 стр.

Изграждане на кабелно-разпределителна мрежа на територията на град Костинброд

Телевизията е най-масовото средство за предаване на информация и в техническо отношение тя постоянно търпи развитие. съвременните телевизионни системи биват отворени и затворени...
lubega
0 0