Материали 1-10 от 95

Изграждане на локална мрежа LAN с интегрирани услуги 50 стр.

Изграждане на локална мрежа (LAN) с интегрирани услуги

Изграждане на локална мрежа (LAN) с интегрирани услуги на базата на кабелни и безжични технологии - кабелни решения с мед и оптика по утвърдени стандарти и WiFi....
dannyboy
0 1
Проектиране на телефонен апарат с тонално номенабиране и специализирана ИС МС34010 19 стр.

Проектиране на телефонен апарат с тонално номенабиране и специализирана ИС МС34010

Електронна верига на телефона осигурява всички основни телефонни функции в една интегрална схема. DTMF генератора използва ефтин керамичен резонатор с прецизна технология за честотен синтез...
dannyboy
0 0
Изграждане на кабелно-разпределителна мрежа на територията на град Костинброд 17 стр.

Изграждане на кабелно-разпределителна мрежа на територията на град Костинброд

Телевизията е най-масовото средство за предаване на информация и в техническо отношение тя постоянно търпи развитие. съвременните телевизионни системи биват отворени и затворени...
lubega
0 0
Микролентова антенна решетка с кръгли резонатори за мобилни комуникации 82 стр.

Микролентова антенна решетка с кръгли резонатори за мобилни комуникации

В дипломната работа се описват микролентовите технологии на печатни антенни решетки. Елементите на решетката представляват кръгли пач-резонатори. По зададени параметри дипломантът извършва изчисления и изработва инженерен проект, който може да се...
ivan40
0 0
Изследване на възможностите на технологията Web Services за създаване на услуги 44 стр.

Изследване на възможностите на технологията Web Services за създаване на услуги

Бурното и непрекъснато развитие на интернет и безжичните технологии в последното десетилетие, ги наложи в световен мащаб. Отначало телекомуникационните мрежови приложения и услуги са притежание на операторите на мрежата и са построени, използвайки...
ivan40
0 0