Материали 1-10 от 1

АТ команди за GSM900 44 стр.

АТ команди за GSM900

Безжичните комуникации осигуряват възможности за връзки с подвижни абонати. Те предоставят всички видове услуги на обикновената телефонна връзка. Основният им отличителен белег е мобилността. Нещо повече, една мрежа за връзки с подвижни абонати...
the_magicer
9 2